Affärsidén är att erbjuda företag, organisationer och föreningar kommunikationstjänster i abonnemangsform med möjlighet till utökad täckning, där kunden behöver det och samverkan via digital kommunikationsradio.                                    

Nätet är konstruerat med basstationer länkade till varandra med automatisk roaming.                                    

Vi erbjuder:                                                                                                            

  • Samverkanskanaler,  per region, län, bransch eller vad du önskar.                                     
  • Täckning där du behöver det.                                   
  • GPS positionering av dina enheter                                    
  • Personlarm, ensamarbetarlarm internt eller till larmcentral                                    
  • Gemensamma statusmeddelanden för ditt företag eller din bransch.                               
  • Port/grindöppningar, fjärravläsningsfunktioner                               
  • m.m

Nu är det äntligen dags för en ny teknisk plattform där alla dessa goda egenskaper förädlas och tillgängliggörs i en digital värld redo för framtiden.                 

Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med OrbiGo SÅ-Riksnätet tagit fram ett nät för yrkestrafiken som möjliggör att tillgängligheten säkras och yrkestrafiken kan fortsätta kommunicera på enkelt och säkert sätt.                                            

Med nya tekniken följer fler funktioner såsom GPS positionering, 

SMS meddelanden, personlarm med karta till larmcentral och mycket mer.                                            


Se täckningskarta nedan: